Ceník

Standartní servis

Standartní servisní hodina        700,- Kč/hod *

Výjezdní taxa – dopravné           10,- Kč/km      (výjezdní taxa účtována tam i zpět) po městě Brandýs nad Labem a Stará Boleslav zdarma

*Cena je stanovena na základě skutečně strávených hodin při odstraňování závady . Nelze-li, z nějakého důvodu, stanovit cenu služby hodinovou sazbou, stanoví se cena dohodou.
 
 

Zvýhodněný paušální servisní dohled

– je určen zákazníkům, kteří předpokládají pravidelnou údržbu a  servis počítačů.
Výhodou servisní dohledu je individuální přístup a zejména znalost klientova zařízení. To významně napomáhá při diagnostikování možné závady a značně se tak urychluje samotný servisní zásah.
Se servisním dohledem získá zákazník bezproblémové zabezpečení provozu výpočetní techniky,  dálkovou správu počítačové sítě,  přednost při nutnosti servisních zásahů na více místech současně, telefonický a emailový helpdesk.  Zajištění provozuschopnosti znamená, že minimalizujete případné prostoje z důvodu nefunkčnosti výpočetní techniky a proto nebudete muset přerušit své práce a své podnikání.

– pro bližší informace o servisním dohledu a cenách,  nás prosím kontaktujte zde